Kuchnia, angielka 6kW Karolina obudowana, bez płaszcza wodnego, Jawor (kolor: biały) - spełnia anty-smogowy EkoProjekt 25979900

Producent: Ekoprojekt 259
Kod produktu: 25979900
4 300,00 zł
3 987,22 zł
/ szt.
Oszczędzasz 7% (312,78 zł).

Kuchnia bez płaszcza wodnego (tak zwaną wężownicą).

Kuchnie z płaszczem wodnym można kupić klikając: TUTAJ

 

UWAGA!: Patrzymy na kuchnię wybieramy rurę do komina.
Przy zamówieniu proszę podać od której strony ma być wylot spalin do komina.
Dostępne są wersje:
1. Lewa strona z tyłu
2. Prawa strona z tyłu
3. Lewa strona z boku
4. Prawa strona z boku

 

UWAGA: Piec jest sprzedawany w kolorze białym!

 

Ten produkt spełnia kryteria anty-smogowego Ekoprojektu.

 

DANE TECHNICZNE:

1 Nominalna moc cieplna kuchni kW 6
2 -
3 Sprawność cieplna % 75
4 Zużycie paliwa podstawowego przy mocy nominalnej kg/h 2
5 Maksymalna masa załadunku paliwa kg 2
6 Ilość otworów na płycie grzewczej szt. 1
7 Średnica czopucha mm 125
8 Masa kuchni kg 130
wysokość mm 850
9 Wymiary gabarytowe szerokość mm 800
głębokość mm 600
wysokość mm 220
10 Wymiary komory paleniskowej szerokość mm 150
głębokość mm 410

objętość 3
m 0,01
Wymiary płyt długość mm 720
11 szerokość mm 460
powierzchnia m2 0,335
wysokość mm 240
12 Wymiary komory piekarnika szerokość mm 300
głębokość mm 460
pojemność m 0,033
długość mm 270
13 Wymiary rusztu szerokość mm 150
powierzchnia m2 0,405
14 Pojemność pojemnika na popiół dm3 8,8
15 Pojemność pojemnika na paliwo dm3 18
16 Średnica otworu wylotu spalin mm 125
17 Średnica rury łączącej kuchnię z kominem mm 130
18 Odległość od podłogi do środka otworu wylotu spalin mm 745
19 Temperatura spalin przy mocy nominalnej °C 250
20 Emisja CO - (dla 02 m 13%) % 0,14
21 Ciąg kominowy przy mocy nominalnej Pa 12±2
22 Średnia wartość strumienia masy spalin g/s 13

 

Przenośne, metalowe kuchnie węglowe przystosowane są do spalania paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, drewno), przeznaczone są do użytkowania w gospodarstwach domowych. Posiadają dużą trzyczęściową płytę kuchenną z jednym otworem, piekarnik, którego drzwiczki mają dużą szybę z termometrem. Kuchnie posiadają duży schowek do przechowywania naczyń, popielnik z regulatorem dopływu powietrza (intensywność palenia), przez który powietrze doprowadzane jest pod ruszt, schowek z szufladą na węgiel, która dzięki prowadnicom łatwo wysuwa się z wnęki. Na bocznej ścianie kuchni znajdują się dwie dźwignie przesłon spalin, umożliwiające kierowanie spalin w zależności od wykonywanych czynności na: "gotowanie" lub "pieczenie". Wszystkie elementy kuchni jak: przód, ściany boczne, piekarnik, drzwiczki popielnika i schowka, wykonane są z blachy stalowej emaliowanej. Kuchnie produkowane są w kolorze białym lub brązowym z wylotem spalin z prawej lub lewej strony, z możliwością podłączenia do komina z boku lub z tyłu kuchni. Za dodatkową opłatą na życzenie klienta istnieje możliwość wyprodukowania kuchni w dowolnym kolorze, zgodnym z paletą barw producenta emalii

 

Firma zajmuje się produkcją kuchni i piecyków grzewczych od 1994 roku. Naszym celem jest dostarczanie wyrobów o wysokiej jakości wykonania. Dzięki dbałości i kontroli jakości na każdym etapie produkcji nasi klienci uzyskują produkty, które spełniają najwyższe kryteria rynku, natomiast stale unowocześniana linia produkcyjna zapewnia nam coraz wyższą wydajność idącą w parze z jeszcze wyższą jakością.

Wytwarzane przez nas kuchnie i piecyki grzewcze znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, nie podłączonych do miejskiej magistrali gazowej. Linia produkcyjna jest elastyczna dzięki czemu możemy dokonać jej adaptacji do nowych kryteriów zapotrzebowania rynku. Łatwo jest nam sprostać oczekiwaniom klienta w zakresie modyfikacji wytwarzanych przez nas produktów, dzięki czemu możemy realizować nietypowe zamówienia odbiegające od naszej standardowej oferty.

 

Instrukcja obsługi:

Do użytkowników

Za pomocą naszej instrukcji obsługi zapoznacie się Państwo z obsługą naszych kuchni, aby wykorzystać jej wszystkie zalety przy jej prawidłowej eksploatacji. Nasza kuchnia odznacza się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, łatwością obsługi oraz w związku z tym że jest emaliowana, bardzo długim okresem eksploatacji. Zalety naszej kuchni zdobędą u Państwa na pewno duże uznanie, a my ze swojej strony życzymy państwu bezawaryjnej eksploatacji.

 

UWAGA !!!

Elementy kuchni w czasie pracy są gorące i utrzymują ciepło przez długi okres czasu po wygaszeniu. W czasie pracy kuchni dzieci powinny być przez cały czas pod nadzorem osób dorosłych, w żadnym wypadku nie można dopuszczać ich do obsługi kuchni.
Nie wolno dotykać kuchni w czasie palenia jak również po jej wygaszeniu aż do czasu jej ostygnięcia.

 

1.OPIS OGÓLNY

Przenośne metalowe, emaliowane kuchnie przeznaczone są do użytkowania w :
• Gospodarstwach domowych
• Domkach letniskowych
• Altankach znajdujących się na ogródkach działkowych.
Jest to urządzenie służące do przygotowania posiłków, gotowania, pieczenia lub opiekania. Kuchnia posiada dużą trzyczęściową płytę żeliwną z jednym otworem,
Korpus kuchni wykonany jest z blach stalowych łączonych ze sobą metodą zgrzewania.
W przedniej ścianie kuchni znajdują się: drzwiczki piekarnika z dużą szybą z termometrem, drzwiczki paleniskowe, drzwiczki popielnikowe z rozetową przepustnicą powietrza pierwotnego, drzwi schowka na naczynia. Drzwiczki paleniskowe, drzwiczki popielnikowe przysłaniane są wspólnymi jednoczęściowymi drzwiami osłaniającymi. Komora paleniskowa ma kształt prostopadłościanu. Na dnie komory znajduje się ruszt żeliwny. Zasyp paliwa realizowany jest przez drzwiczki paleniskowe. Kanały konwekcyjne kuchni usytuowane są wokół ścian piekarnika.
Z lewej strony kuchni znajdują się dwie dźwignie:
kierownicy spalin służącej do skrócenia ich obiegu podczas obsługi paleniska
oraz stalowej przesłony, służącej do wymuszenia przepływu spalin bezpośrednio nad górną ścianką piecyka, podczas procesu opiekania.

Kuchnia posiada możliwość tylnego lub bocznego odprowadzenia spalin poprzez króciec czopucha
o średnicy fi -130 mm. i długości 27 mm.

Korpus kuchni od zewnątrz obudowany jest płaszczem ochronnym wykonanym z blachy stalowej pokrytej emalią.


Kuchnie produkowane są w kolorze białym lub brązowym z wylotem spalin z prawej lub lewej strony, z możliwością podłączenia do komina z boku bądź z tyłu kuchni.

 

Kuchnie KAROLINA przystosowana jest do spalania szczap lub polan drzew pochodzenia liściastego.
Nie zaleca się używania drzew iglastych.

 

3.TRANSPORT KUCHNI

Kuchnie powinny być przewożone na miejsce przeznaczenia krytymi środkami transportu.


INSTALOWANIE KUCHNI

 

Przed przystąpieniem do eksploatacji kuchni należy sprawdzić i dokręcić wszelkie wkręty w celu zlikwidowania luzów powstałych w czasie transportu i wynikłych stąd odchyleń od wymogów technicznych. Sprawdzić i ustawić równolegle do boku, drzwi osłaniające , dokręcić uchwyty drzwiczek. Dokręcić wkręty ramek, paleniska i popielnika oraz przesłony ciągu. Dobre funkcjonowanie kuchni zależy od jej właściwego zainstalowania i dlatego należy pamiętać, aby :
•Ustawić kuchnię w miejscu przeznaczenia na równej posadce (kuchnia nie może się kołysać).
•Po ustawieniu kuchni rowek uszczelniający (rys. 3) wypełnić drobnym piaskiem
•Sprawdzić stan wymurówki (wewnątrz kuchni) w razie stwierdzenia pęknięć lub wykruszeń powstałych w czasie transportu należy naprawić uszkodzenia we własnym zakresie, używając do tego celu zaprawy szamotowej.
Uszkodzenia i ubytki wymurówki powstałe w czasie eksploatacji naprawiać
na bieżąco we własnym zakresie.
•Przewody kominowe i podłączenie powinny być wykonane przez uprawnionego fachowca
•Przewód kominowy powinien mieć wymiary wewnętrzne 14 x 14 cm lub średnicę 14 cm i wysokość min. 1,5 m

•Zbadać ciąg kominowy, od którego zależy' dobre funkcjonowanie kuchni. Ciąg kominowy nie powinien być mniejszy niż 10 Pa, bada się go za pomocą specjalnych urządzeń służących do tego celu, badania te może wykonywać osoba do tego upoważniona. Stan przewodu kominowego musi być zgodny z Przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15.06.2002 r.; PN-EN 12815 .
Bardzo prosty sposób sprawdzenia ciągu kominowego. Komin należy ogrzać spalając w nim niewielką ilość papieru, następnie należy zapalić świeczkę i trzymając ją w odległości ok. 10 cm od przewodu kominowego. Ciąg kominowy jest właściwy, jeśli płomień świecy załamuje się pod kątem prostym . Jeżeli płomień jest lekko skrzywiony, ciąg jest niewystarczający i piec może dymić, natomiast gdy płomień gaśnie, ciąg jest zbyt duży i piec będzie spalał nadmierną ilość paliwa.
Zabrania się dołączać do tego samego przewodu kominowego inne urządzenia.
Podłączyć piec do przewodu kominowego za pomocą rury żeliwnej lub stalowej o średnicy wewnętrznej fi 130 mm. Prawidłowe podłączenie pieca pokazuje (rys. nr 2). Miejsce połączeń należy uszczelnić kitem grafitowym typu 001 lub zaprawą szamotową

 

5.ZMIANA WYLOTU SPALIN
•Przy bocznym podłączeniu kuchni, tylny wylot spalin należy zaślepić jak w fabrycznie zamontowanej kuchni,
używając części uprzednio wymontowanych.

 

6.OGÓLNE ZASADY INSTALOWANIA KUCHNI
-7-
•Rura łącząca odcinek radiacyjny pieca z przewodem kominowym powinna być jak najkrótsza, jej długość nie powinna przekraczać 1,0 m.
•W bezpośrednim przyłączu pieca do przewodu kominowym można zastosować „przesłone spalin” (szyber dymny). Sprawia, że proces spalania w kuchni odbywa się pod naszą większą kontrolą. Zwiększa się także poziom naszego bezpieczeństwa, ponieważ szyber niweluje wahania ciśnienia panującego w kominie wywołane np. zmianą temperatury zewnętrznej łub silnym wiatrem. (przysłona musi mieć minimum 20 cm2 wolnej powierzchni wycinka).
•Połączenia muszą być szczelne, a rury muszą zachodzić jedna na drugą w kierunku ciągu.
•Rury powinny być umocowane tak, aby były trwale zabezpieczone przed rozłączeniem lub upadkiem.
•Przewody kominowe i podłączeniowe powinny być wykonane przez uprawnionego fachowca.
• Kuchnia oraz przewody odprowadzające spaliny powinny być oddalone w odległości od łatwo zapalnych nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 50 cm od ścian otynkowanych, a od ścian nie otynkowanych i innych podobnych powierzchni 60 cm.
•Kuchnia musi być postawiona na podłożu nie palnym o grubości co najmniej 15 cm, a przy kuchniach bez nóżek 30 cm. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 50 cm, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 30 cm.
•Nie wolno ustawiać pieca na podłożach drewnianych, z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych, oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
•W pomieszczeniach gdzie stoi kuchnia , ilość powietrza musi być odpowiednia dla wszystkich urządzeń tam się znajdujących
•Nie należy stosować wyciągów mechanicznych (wentylatorów) oraz stosowania kratek wentylacyjnych regulowanych, w pomieszczeniach gdzie znajduje się kuchnia . Stosować wolno wyłącznie kratki wentylacyjne ze stałym przepływem.
•Kuchnię wolno ustawiać na podłożu o nośności minimalnej wytrzymujący wagę pieca wraz z paliwem
•Kratki wlotowe powietrza do spalanie i wentylacji w czasie palenia muszą być otwarte zabezpieczone przed samoczynnym zamknięciem.
•Ustawienie kuchni powinno zapewniać możliwość jej dokładnego wyczyszczenia, wyczyszczenia łącznika, rury odprowadzającej spaliny oraz komina.

Uwaga !
Wyloty wyciągów ( kratki), które są eksploatowane wraz z kuchnią węglową w tym samym pomieszczeniu lub w pomieszczeniach połączonych wentylacyjnie nie mogą zamykać się samoczynnie.

Zasady instalowania powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r „Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” - Dziennik Ustaw Nr.75 z dnia 15.06.2002 r

Zakład nie przyjmuje reklamacji dotyczących dymienia pieca.

 

7. ZASADY EKSPLOATACJI KUCHNI

Uwaga !
Przed pierwszym uruchomieniem, kuchnię należy przepalić drewnem w ciągu 4-5 godzin, utrzymując słaby ogień, aby całkowicie wysuszyć wymurówkę aby w ten sposób zwiększyć wytrzymałość wyłożenia szamotowego.

Uwaga !
Pierwsze rozpalenia dokonujemy przy otwartych drzwiczkach
piekarnika. ( Rys. 3 a poz. Nr 10 )

 

Przy eksploatacji kuchni należy stosować szczapy lub polana drzew pochodzenia liściastego.
Nie zaleca się używania drzew iglastych.
Przed każdym rozpaleniem kuchni należy dokładnie oczyścić ruszt z resztek popiołu.
•Przed przystąpieniem do eksploatacji kuchni sprawdzamy położenie dźwigni przesłony spalin (rys 4) w położeniu - gotowanie
•Intensywność palenia reguluje się przez właściwe ustawienie przesłony dopływu powietrza znajdującej się w drzwiach popielnika. (poz. 4 rys. nr 3a).

Nie wolno całkowicie zamykać dopływ powietrza - grozi to zaczadzeniem !!!

W celu rozpalenia w kuchni należy :

•upewnić się, że popiół z ostatniego palenia został usunięty.
•otworzyć drzwi osłaniające (poz. 2. rys. nr 3a ) a następnie otworzyć drzwiczki paleniska (poz. 3. rys. nr 3a ) i położyć na ruszcie podpałkę lub zgnieciony papier, na papierze ułożyć drobne kawałki drewna na rozpałkę, otworzyć przesłonę spalin w drzwiczkach popielnika (poz.4. rys. nr 3a ) , następnie zapalić podpałkę lub papier i zamknąć drzwiczki paleniska, nie wolno palić w kuchni przy otwartych drzwiczkach paleniska i popielnika lub nadmiernym ciągu kominowym.
•Paliwo załadunek / efektywna eksploatacja kuchni.
W celu osiągniecia maksymalnej wydajności kuchni takich jak sprawność czas palenia przy jednorazowym załadunku paliwa oraz nagrzewania płyty grzewczej oraz piekarnika zaleca się:
o Stosowania trzech szczap drewna o długości ok 20 cm ułożonych wzdłuż rusztu paleniska. Drewno powinno być ułożone w ten sposób aby górna szczapa nie przysłaniała wylotów powietrza wtórnego z dyszy umiejscowionej z prawej strony paleniska.
o Maksymalny jednorazowy załadunek paliwa nie powinien przekraczać masy 2 kg.
o Nie należy stosować drewna do palenia przekraczającego 25% wilgotności.
o Zalecane paliwo to : Buk, Brzoza, Grab
o Zalecany jednorazowy załadunek paliwa to 1,5 ÷ 2,0 kg

 

Uwaga !!!
NIE WOLNO PALIĆ ! - paliw płynnych, chemikaliów, tworzyw sztucznych, gumy, skór, samych trocin, słomy i koksu, a przede wszystkim śmieci i odpadów.

GOTOWANIE
W czasie gotowania obydwie dźwignie: dźwignia przesłony spalin ( rys.4 ), jak i dźwignia przesłony opiekacza ( rys. 5), muszą być ustawione w położeniu „G”, W celu zagotowania potrawy w naczyniu, należy rozpalić ogień w palenisku, postawić naczynie na płycie grzejnej kuchni i kontrolować naczynie aż do zagotowania się potrawy. Czas gotowania zależy od właściwego nagrzania płyty grzejnej, nagrzania naczynia oraz intensywności spalania paliwa. Aby przyspieszyć podgrzewanie należy odsunąć krążek odsłaniając otwór w płycie grzejnej na który należy postawić naczynie.

 

PIECZENIE

Jakość wypieków jest w dużym stopniu uzależniona od właściwego nagrzania piekarnika, dlatego należy przestrzegać następujących wskazówek:
1.Ilość palącego się drewna powinna wynosić około ¾ komory paleniska. Otwory w drzwiczkach popielnika muszą być całkowicie otwarte, a dźwignia przesłony spalin powinna znajdować się w położeniu „G” – gotowanie, (rys. 4).Położenie dźwigni przesłony opiekacza (rys. 5) też powinna znajdować się w położenie „G” – gotowanie.
2.Pod koniec spalania drewna i powstaniu żaru należy przestawić dźwignie przesłony spalin (rys. 4) do położenia „P” – pieczenie. Piekarnik nagrzewać około 15 minut i po nagrzaniu do żądanej temperatury należy zasłonić otwory dopływu powietrza w drzwiczkach popielnika, zostawiając szczelinę około 5 mm, po czym można przystąpić do wypieku. Jeżeli okaże się, że piekarnik nie nagrzał się odpowiednio, należy palenisko przerusztować, dołożyć drewna i powtórzyć nagrzewanie piekarnika.

 

Potrawy pieczone w górnej części piekarnika łatwo się rumienią, a przy niewłaściwym nagrzaniu i braku kontroli piekarnika mogą się spalić. Należy zaznaczyć, że pieczenie potraw w piekarnikach kuchni nie jest czynnością prostą. Aby zyskać dobre wypieki, konieczne jest zdobycie minimum doświadczenia. Prawidłowa eksploatacja przebiegająca zgodnie z instrukcją obsługi, zapewni właściwe funkcjonowanie kuchni i nie zakłóci czynności związanych z przygotowaniem wypieków.

 

8.WSPŁÓPRACA z INNYMI URZĄDZENIAMI


W celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego spalania niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza. Zasilanie w powietrze do spalania i wentylacji powinno zapewniać dostateczną ilość powietrza do pracy wszystkich urządzeń musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Uwaga !!!


Zabrania się instalowania w pomieszczeniu pracy kuchni wyciągów mechanicznych (wentylatorów) oraz stosowania kratek wentylacyjnych regulowanych.


Stosować wolno wyłącznie kratki wentylacyjne ze stałym przepływem.

 

9.BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

•Przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bhp i p. pożarowych - przy obsłudze i eksploatacji kuchni.
•Przestrzegać zasad instalowania i użytkowania kuchni .
•Nie wolno spalać w kuchni innych materiałów niż wymienione w tej instrukcji.


W szczególności nie wolno spalać: trocin, gumy, tworzyw sztucznych, skór, słomy,
węgla, miału węglowego, paliw płynnych, chemikaliów i koksu.


•Zabrania się umieszczania materiałów łatwopalnych, przedmiotów / mebli, palnych elementów wyposażenia mieszkania / w odległości mniejszej niż 1,5 m. od pieca.
•Nie wolno ustawiać kuchni na podłożach drewnianych, z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych, oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
•Nie wolno użytkować kuchni w pomieszczeniach bez sprawnej wentylacji.
•Nie wolno podłączać kuchni do niesprawnych (niedrożnych) przewodów kominowych.
•Nie wolno użytkować niesprawnego kuchni.
•Zabronione jest pozostawienie działającej kuchni bez nadzoru lub zlecić jego nadzorowanie osobie niepełnosprawnej, lub dzieciom
•Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek kuchni oraz zabrania się przeprowadzania zmian układu kanałów spalinowych jak również innych zmian mogących mieć wpływ na przebieg procesu spalania.
•W przypadku pożaru sadzy w kominie należy pozamykać otwory wlotowe powietrza, odsunąć się jak najdalej od kuchni i niezwłocznie wezwać straż pożarną.
•Podczas rozpalania w kuchni nie wolno polewać położonej w palenisku rozpałki benzyną, naftą, spirytusem, olejem itp.
•zainstaluj w pomieszczeniu gdzie znajduje się kuchnia wykrywacz dymu,

 


Uwaga !!!


•Gdy kuchnia jest rozgrzana przy jej obsłudze należy zawsze posługiwać się pogrzebaczem lub rękawicami ochronnymi.

 

10.USUWANIE POPIOŁU

Popiół powstały podczas spalania usuwamy z paleniska rusztując go pogrzebaczem, popiół spada do popielnika znajdującego się pod paleniskiem. Po całkowitym napełnieniu popielnika popiołem, opróżniamy go tylko wówczas, gdy kuchnia jest zimna .

 

11.CZYSZCZENIE i KONSERWACJA


•kuchnię należy konserwować wówczas gdy jest zimna.
•co pewien czas - przynajmniej raz na miesiąc - z rur dymnych oraz łącznika należy usunąć sadzę
•okresowo przynajmniej dwa razy w roku czyszczenie komina należy zlecać uprawnionemu fachowcowi - ( kominiarzowi)
•po dłuższym nie używaniu kuchni należy sprawdzić drożność komina .
•jeżeli spoiny wypaliły się łub wystąpiły nieznaczne pęknięcia kształtek, należy usunąć zanieczyszczenia z pozostałych spoin, lekko zwilżyć je wodą, a następnie wypełnić szczeliny zaprawą szamotową.
•jeżeli uszkodzenia są duże, naprawę należy zlecić fachowcom.
•powierzchnie emaliowane należy zmywać ściereczką nasyconą środkami myjącymi i wycierać do sucha miękką szmatką.
•nie wolno używać ostrych i twardych środków czyszczących, które rysują lub obniżają połysk emalii.

 

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

•Kanały kominowe muszą być gładkie i wolne od sadzy.
•Ciąg kominowy musi wynosić min. 10 Pa.
•Droga przepływu spalin musi być całkowicie wolna.
•Wysokość komina mierzona od środka otworu spalinowego kuchni do górnej krawędzi komina nie może być mniejsza niż 3 m.
•Należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi kuchni , gdyż elementy kuchni mogą być gorące co może spowodować poparzenie.

Przy montażu i eksploatacji kuchni należy przestrzegać wszystkie przepisy lokalne.


UWAGA !


Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych.
Dokonywanie samodzielnych przeróbek pieca jest zabronione !!!

 

WARUNKI GWARANCJI

Użytkowanie wyrobu powinno odbywać się ściśle i zgodnie z instrukcją obsługi:
1.Gwarancje na sprawne działanie kuchni jest udzielana na okres 24 miesięcy od daty zakupu, potwierdzonej pieczątką punktu sprzedaży detalicznej i podpisem sprzedawcy.
2.Naprawę gwarancyjną wykonuje tylko serwis producenta.
3.Zakład wykonuje naprawę gwarancyjną w terminie 21 dni od daty zgłoszenia przez użytkownika sprzętu do naprawy. Jako termin zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do producenta.
4.Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia sprzętu do naprawy, do dnia wykonania naprawy.
5.Producent zapewnia bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji ukrytych wad tkwiących w dostarczonym sprzęcie.
6.Jeżeli w okresie gwarancyjnym wyrób naprawiały osoby nieupoważnione przez producenta, użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
7.Wszelkie uszkodzenia z powodu:
• Niewłaściwego przechowywania pieca
• Złego transportu
• Niewłaściwej obsługi pieca
• Niewłaściwego magazynowania
• Nieumiejętnego konserwowania kuchni oraz innych przyczyn powstałych nie z winy producenta, mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika


Jeżeli wymienione przyczyny spowodują stałe zmiany jakościowe kuchni, udzielona gwarancja zostanie unieważniona.


Karta gwarancyjna stanowi dla użytkownika jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej.
8.Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci i podpisów, jak również z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nieupoważnione - jest nieważna.
9. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej, nowa karta nie będzie wydana.
10. Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji dopiero wówczas, gdy zakład nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z mniejszej gwarancji.

 

UWAGA !


Gwarancją nie są objęte :

•Płyty żeliwne z krążkiem
•ruszt
•szyba w drzwiach piekarnika
•elementy z mas plastykowych
•obicia emalii
•pęknięcia cegły szamotowej (wymurówki)

 


UWAGA !

Pęknięcia cegły szamotowej uzupełnia się zaprawą szamotową

 


Zakład nie przyjmuje reklamacji na dymienie pieca.

Polecamy z tym produktem
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel